Вакансии

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Талас облустук статистика башкармалыгы мамлекттик кызматтын улук жана кенже  административдик  мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө кадрлар резервине ачык сынак жарыялайт

улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-А, У-Б);

- кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);

- Манас, Бакай-Ата, Айтматов, Талас райондук статистика  бөлумдөрүнө улук административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (У-Б);

 -Манас, Талас райондук статистика  бөлумдөрүнө кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө (К-А, К-Б);        

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топтору үчүн жалпы квалификациялык талаптар

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:

- негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы  
4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:

- негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.“Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.
 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А, У-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча;  

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана /жэ муниципалдык кызматтагы иш стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Билим адистиктерине (багыттарына) ылайык кесиптик компетенциялар:

 Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

- «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы №24  Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” Жобо

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

 -мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А, К-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

- жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча жана  жана каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

 - «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

 - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Манас, Айтматов, Бакай-Ата  Талас райондук статистика бөлүмүнүн административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (У-А, У-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча;

 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- -мамлекеттик жана /жэ муниципалдык кызматтагы иш стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

- Негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары  жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;  

4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

-«Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

 -мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө;

- статистикалык маалыматтарды талдоо жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууну колдоо үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

 - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Манас, Талас райондук статистика бөлдүмүнүн административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А, К-Б):

1. Кесиптик билим деңгээли:

- жогорку кесиптик билими; - «Экономика жана менеджмент» «Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика»; "Компьютердик инженерия жана маалыматтык технологиялар" багыттары боюнча;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:     

- иш стажына талап коюлбайт;

Негизги тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды билүү зарыл:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2. “Малекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү нускама.  

 Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү зарыл:

- «Расмий статистика жөнүндө»; «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 22-сентябрындагы №178 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук статитика комитети  жөнүндө”  Жобо;

Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо- талаптарга жоопторду сапатту даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана дайындоо;

 рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

 - командада иштөө;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат, документерди атайын папкага (Дело№) көктөп тапшыруу керек:

- өзүнүн арызы административдик кызматтын тобун көрсөтүү менен;

- резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен); 

- өздүк таржымал (сотуулугу бар же жок экендиги жөнундө малыматты көрсөтүү менен);

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде  күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган  документтердин көчүрмөлөрү;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

- илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- папорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

Ачык конкурска андан ары катышуу  үчүн документтери коюлган талаптарга ылайык келген талапкерлер  гана ачык сынакка катышууга чакырылат. Талапкерлердин байланыш маалыматтары жана дареги так көрсөтүлүшү керек.

Сынакка ккатышуу  үчүн керектүу документерди жарыя чыккан кундөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9.00дон 17:00го чейин төмөнкү дарекке тапшыруу керек,  Талас облусу, Талас шаары, О. Омурбекова көчөсү  №317.

Түшку тыныгуу убагы 12.00дон 13.00го чейин: (ишемби жана жекшемби  кундөрүнөн тышкары)

Сурап билүү телефону: (03422) 52691

 

Мамлекеттик жарандык кызматка кабыл алуу кадрдык резервден бош кызмат ордуна талапкерди дайындоо жолу менен жүргүзүлөт.

 

Кадрлардын резерви улук жана кенже кызматагы талапкерлерден турат.

Ага ачык конкурстук тандоодон өткөн жана мыйзамда каралган квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары кирет.

 

Толук маалымат: stat.kg, mkk.gov.kg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таласское областное управление статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс для включения в резерв кадров управления.
 

-  на замещение старшей группы административных должностей государственной службы (категории С-А, С-Б);

- на замещение младшей группы вакантных административных должностей государственной службы (категории М-А, М-Б);

- на замещение старшей группы административных должностей Манасского, Бакай-Атинского, Айтматовского, Таласского районного отдела  государственной службы (категории  С-Б);

- на замещение младшей группы вакантных административных должностей Манасского, Таласского районного отдела  государственной службы (категории М-А, М-Б);         

Общие квалификационные требования ко всем группам административных государственных гражданских должностей

Для старшей группы административных должностей:

-обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1. Конституция Кыргызской Республики;
2. Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3. Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
4. Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан».
5. Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
6. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Для младшей группы административных должностей:

-обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1. Конституции Кыргызской Республики;
2. Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3. Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Квалификационные требования для старшей группы административных должностей (категории С-А, С-Б):

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области по направлениям «экономика и управление»;  «физико-математические науки и фундаментальная информатика»; «вычислительная техника и информационные технологии»

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональные компетенции:

- обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

- законы Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»; «О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете
Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

- Положения о порядке проведения открытого конкурса для включения в резерв кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы государственного органа и органа местного самоуправления, его формирования и функционирования Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской  Республики от 2 февраля 2022 года №24;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учётом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

Квалификационные требования для младшей группы административных должностей (категории М-А, М-Б):
 

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии» и высшее профессиональное образование любого профиля.

2.Стаж и опыт работы:    

- без предъявления требований к стажу работы;

 обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

-Законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;

«О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

-эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

 

Для старшей группы административных должностей Манасского, Бакай-Атинского, Айтматовского, Таласского районного отдела статистики (категории С-Б)

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»;

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет;

- обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

4) Закона Кыргызской Республики «О порядке расмотрения обращений граждан»;

5) Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Типовая инструкция по делу производству в Кыргызской Республике, утвержденная Правительством КР от 03.03.2020№120

- обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

-Законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;

«О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учётом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

 

Для младшей группы административных должностей Манасского, Таласского районного отдела статистики (категории М-А, М.Б):
 

- высшее образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»

2.Стаж и опыт работы:    

- без предъявления требований к стажу работы;          

- обязательное знание следующих НПА для основного теста:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Типовая инструкция по делу производству в Кыргызской Республике, утвержденная Правительством КР от 03.03.2020№120;

- обязательное знание следующих НПА для предметного теста:

-Законов Кыргызской Республики: «Об официальной статистике»;

«О государственных и муниципальных услугах»;

-Положения о Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики, утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 22 сентября 2020 года № 178;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

-эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде;

- корректно взаимодействовать в социальных сетях с учетом норм служебной этики;

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

 

Для участия в отборе представляются следующие документы, подшитые в скоросшиватель (Дело №), следующей последовательности:

- личное заявление с указанием группы административной должности;
- резюме (с указанием электронной почты);
- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;
- копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);
- копия паспорта( оригинал предъявляется по прибытии на конкурс).

Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.

Документы принимаются в течение 10 календарных дней с момента публикации

С  9.00  до 17.00 . по адресу: г. Талас, ул. О.Омурбекова №317 Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

( кроме субботы и воскресенья), контактный телефон: 5-26-91.

Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется путем назначения кандидата, претендующего на вакантную должность из резерва кадров.

Резерв кадров состоит из кандидатов на младшие и на старшие.

В него включаются, граждане Кыргызской Республики, прошедшие открытый конкурсный отбор, которые отвечают квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством.
 

Подробнее: stat.kg,  mkk.gov.kg

 

Последнее обновление: 05.06.2024, 15:57