Ɵткөн жылдын июнь айына салыштырмалуу калкка көрсөтүлгөн кызматтардын тарифтери 4,3 пайызга жогорулады

Publications: 22.07.2021


Үстүбүздөгү жылдын январь-июнунда жалпы республика боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтеринин жогорулашы 1,2 пайызды түздү. Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүдө (6,7 пайызга),  кызмат көрсөтүүлөрдүн турак жайларды күнүмдүк күтүү жана оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө (5,9 пайызга), кийим тигүү кызматтарына (4,3 пайызга), жеке транспорт каражаттарын техникалык тейлөө жана оңдоо боюнча (3,8 пайызга), амбулатордук кызмат көрсөтүүсүндө (2,7 пайызга), маданий иш-чараларды уюштурууда (2,5 пайызга), чачтарач кызмат көрсөтүүлөрүндө (1,6 пайызга),  транспорт кызматтары (1,5 пайызга), мейманкана тейлөөсүндө (1,5 пайызга) тарифтердин олуттуу өсүшү катталды.

Кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым топторунун жана түрлөрүнүн керектөө тарифтеринин индекстери

(пайыз менен)

 

2021 июнь

2021 январь-июнь

2021 майы-на карата

2020 декабрына

карата

2020 июну-на карата

2020 январь-июнуна карата

Кызмат  көрсөтүү

100,1

101,2

104,3

103,7

Жүргүнчү транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү

99,4

100,0

100,3

100,3

Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү

100,0

100,0

100,3

100,3

Маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча
кызмат көрсөтүүлөр

101,9

102,5

102,5

100,8

Билим берүү кызмат көрсөтүүлөрү

101,3

101,8

102,9

101,5

Амбулатордук кызмат көрсөтүүлөр

99,4

102,7

107,7

106,9

Мейманкана жана ресторандардын
кызмат көрсөтүүлөрү

99,3

100,1

101,2

101,4

Чачтарач кызмат көрсөтүүлөрү

100,4

101,6

102,2

100,4

Турак жайларды күнүмдүк күтүү жана оңдоо
боюнча кызмат көрсөтүүлөр

100,1

105,9

107,0

104,0

 

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 


Last updating: 22.07.2021, 15:32