Республикада коронавирус инфекциясынан жуктургандардын саны 4,6 эсеге төмөндөдү

Publications: 24.11.2021


КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, үстүбүздөгү жылдын октябрь айында (COVID-19) коронавирус инфекциясынын катталган лабораториялык жана клиникалык-эпидемиологиялык тастыкталган учурларынын саны 2020-жылдын октябрындагы 13 миң учурдан ушул жылдын октябрь айында 2,9 миң учурга чейин азайды.

Октябрда аймактар боюнча калктын коронавирус инфекциясы менен оору-сыркоосу

 

 

Бардыгы, учурлар

100 миң калкка карата

2020

2021

2020

2021

Кыргыз Республикасы

13 035

2 865

202

44

Баткен облусу

2 418

43

455

8

Жалал-Абад облусу

2 506

101

204

8

Ысык-К¼л облусу

908

334

184

67

Нарын облусу

113

22

39

8

Ош облусу

2 508

53

185

4

Талас облусу

359

72

135

27

Ч³й облусу

1 012

745

106

77

Бишкек ш.

2 432

1 466

234

138

Ош ш.

779

29

255

9

Ушул жылдын октябрь айында коронавирустук инфекциянын катталган учурларынын эң көп үлүшү Бишкек шаарына (51 пайыздан ашыгы), Чүй (26 пайыз) жана Ысык-Көл (12 пайызга жакын) облустарына туура келди.

Ушул жылдын октябрь айында калктын 100 миңине алганда оорулардын саны өткөн жылдын октябрь айына салыштырганда 4,6 эсеге төмөндөдү.

Октябрда 100 миң калкка карата (COVID-19) коронавирус инфекциясын жуктургандардын саны

 (учурлар)

__________________________________________________________________________________

Отдел социальной статистики e-mail: rakhmanovazz@mail.ru e-mail: social-nsc@mail.ru тел.+996(312) 664042.

Пользователи при использовании данных официальной статистики и соответствующих метаданных обязаны ссылаться на их источник. (ст. 30 Закона Об официальной статистике).


Last updating: 24.11.2021, 10:15