2019-жылдын II-кварталында жашоо минимуму 4739,07 сомду түздү

Publications: 12.07.2019


2019-жылдын II-кварталында жашоо минимумунун чоңдугу калктын адам башына алганда орточо эсеп менен  4739,07 сомду түзүп, мурунку жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 3,3 пайызга төмөндөдү, ал эми 2019 - жылдын I кварталына карата 1,2 пайызга өстү.

2019-жылдын II кварталындагы жашоо минимумунун түзүмү

 

Көрсөткүчтөрдүн аталыштары

Бардыгы

Эмгекке жөндөмдүү курактагы калк

Пенсия курагындагы калк

Балдар

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы

4739,07

5292,61

4224,81

4035,67

Баткен облусу

4383,36

4819,26

3837,83

3859,01

Жалал-Абад облусу

4985,13

5517,08

4375,69

4326,07

Ысык-Көл облусу

4289,97

4815,04

3844,40

3613,29

Нарын облусу

4642,95

5218,94

4146,09

3921,90

Ош облусу

4841,60

5338,35

4244,00

4236,15

Талас облусу

4273,48

4784,44

3824,50

3618,45

Чүй облусу

4616,01

5111,05

4087,57

3866,62

Бишкек ш.

4766,55

5338,84

4273,27

4038,89

Ош ш.

4916,83

5485,59

4364,70

4197,61

 

 

________________________________________________________

 

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө
 статистикасы башкармалыгы 

 

   

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

|  e-mail:NKerimalieva@stat.kg; |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Last updating: 15.07.2019, 15:14