Транспорт жана байланыш

Ыкчам маалымат

Динамикалык таблицалар

Байланыштар

  УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ ТОРГОВЛИ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТУРИЗМА
   
  Башкармалыктын начальниги Текеева Люксина Айгуфовна +996 (312) 32-46-50   ltekeeva@stat.kg
  Башкы адис Супатаева Бактыгуль Таштандиевна +996 (312) 66-41-66   b.supataeva@stat.kg
  Башкы адис Тунгатарова Чинаркуль Сейтказиевна +996 (312) 66-41-66   ch.tungatarova@stat.kg
   
  ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТУРИЗМА 
  УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ ТОРГОВЛИ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТУРИЗМА
   
  Жетектөөчү адис
  Тойчубекова Атыркуль Тойчубековна
  +996 (312) 66-41-66   atoychubekova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Бутумбаева Суюмкан Асеиновна +996 (312) 66-41-66   s.butumdaeva@stat.kg
  Жетектөөчү адис Жолдошева Азадагуль Туйгуновна +996 (312) 32-47-05   a.joldosheva@stat.kg