КР Улутстатком чыгарган басылмалар

Жалпы социалдык-экономикалык басылмалар

# Басылмалардын аталыштары
1 "Кыргызстан" Кыскача статистикалык маалымдамасы
2 Кыргыз Республикасы жана региондору
3 Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөсү
4 Кыргыз Республикасынын социалдык тенденциялары
5 Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык абалы
6 Кыргыз Республикасынын статистикалык жылдыгы
7 Кыргызстан цифраларда
8 Кыргызстандагы туризм

Реалдуу сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүнүн жыйналышы жөнүндө
2 Жумуштуулук жана жумушсуздук
3 Кыргыз Республикасы боюнча малдардын жана үй канаттуулардын бир жолку эсебинин жыйынтыгы
4 Кыргыз Республикасы боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси статистикалык бюллетени
5 Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт
6 Кыргыз Республикасындагы баалар
7 Кыргыз Республикасындагы баалар (Кварталдык)
8 Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерлик
9 Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалардын ишмердиги
10 Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы
11 Кыргыз Республикасынын базарларынын ишмердиги жөнүндө
12 Кыргыз Республикасынын инвестициялары
13 Кыргыз Республикасынын ишканаларынын финансысы
14 Кыргыз Республикасынын керектөө рыногу
15 Кыргыз Республикасынын Маалыматтык-Коммуникациялык технологиялары
16 Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндрүрүүнун жана пайдалануунун тармактар аралык теңдеми
17 Кыргыз Республикасынын улуттук эсептери
18 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын кирешелерин түзүү
19 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы
20 Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы
21 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы
22 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөрү
23 Основные итоги инвестиционной и строительной деятельности
24 Основные показатели производства почтовых и курьерских услуг и услуг связи в 2022 году
25 Отун энергетикалык теңдем
26 Сооданын жана кызмат көрсөтүүнүн негизги көрсөткүчтөрү

Тышкы сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики товарами (бюллетень)
2 Евразия экономикалык союзунун мүчө-мамлекеттери менен Кыргыз Республикасынын товарларынын өз ара соодасы (бюллетень)
3 Кыргыз Республикасынын тышкы жана өз ара соодасы (жылдык чыгарылыш)

Социалдык сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень
2 Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим
3 Кыргыз Республикасындагы жакырчылык деңгээл
4 Кыргыз Республикасындагы калктын саламаттыгы жана саламаттыкты сактоо
5 Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсүн, анын ичинде Ысык-Көл аймагынын экологиялык абалын коргоо
6 Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери
7 Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы
8 Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли
9 Кыргыз Республикасынын кылмыштуулугу жана укук тартиби
10 Обследование бюджета времени

Атайын басылмалар

# Басылмалардын аталыштары
1 Национальный индекс многомерной бедности Кыргызской Республики
2 2013-жылдагы пилоттук (сынамык) айыл чарба каттоосунун жыйынтыгы
3 2022-жылы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо
4 «РЕСУРСТАР-ПАЙДАЛАНУУ» ТАБЛИЦАЛАРЫ (РПТ)
5 Балдардын жана аялдардын абалына COVID-19 тийгизген таасири
6 Бишкек шаарында жана пилоттук жаңы конуштарда өткөрүлгөн виктимологиялык изилдөө (2018-жылдын жыйынтыгы боюнча)
7 Индекс детской бедности и лишений в Кыргызской Республике
8 Индикаторы "Зеленого роста" в системе национального статистического комитета
9 Коомдун гендердик маселелерди кабыл алуусу
10 Кыргыз Республикасында баңги каражатттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү
11 Кыргыз Республикасында укук бузуулар жана укук тартиби
12 Кыргыз Республикасындагы иштеген балдар
13 Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгына 30 жыл
14 Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгунө 20 жыл. Цифралар жана фактылар.
15 молодежь в Кыргызской Республике
16 Мониторинг показателей Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике
17 О разработке системы национальных показателей водной, продовольственной и энергетической безопасности Кыргызской Республики
18 Пожилые люди в Кыргызской Республике
19 Статистика в картах
20 Цели в области устойчивого развития и гендер в Кыргызской Республике
21 Цели устойчивого развития и молодежь в Кыргызской Республике
22 Үй чарбасына COVID-19 пандемиясынын тийгизген таасири жөнүндө

Финансылык сектор

# Басылмалардын аталыштары
1 Кыргыз Республикасынын лизингдик уюмдарынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү
2 Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансылык сектор ишканасынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү
3 Микронасыялар жөнүндө

Статистикалык каттоолор

# Басылмалардын аталыштары
1 2022-жылы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо