Аналитикалык материал

2022-жылы республиканын отун-энергетикалык ресурстары

2022-жылдагы Кыргыз Республикасынын өнөр жайындагы инновациялык процесстер жөнүндө

2018-2022-жылдарда Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын өнүгүшү жөнүндө

Cостояние благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики в 2022 году

Здравоохранение в Кыргызской Республике в 2022 году

2022-жылы Кыргыз Республикасынын экономика ишканаларынын финансысы

Использование водных ресурсов в Кыргызской Республике в 2022 году

2022-жылы Кыргыз Республикасындагы туризм чөйрөсү

Услуги связи в Кыргызской Республике в 2022 году

О состоянии преступности в Кыргызской Республике в 2021 году

2021-жылдын отун-энергетикалык ресурстардын көлөмү

О развитии промышленности Кыргызской Республики в 2017-2021 году

Об инновационных процессах в промышленности Кыргызской Республики в 2021 году

Состояние благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики в 2021 году

2021-жылы Кыргыз Республикасынын экономика ишканаларынын финансысы

Использование водных ресурсов в Кыргызской Республике в 2021 году

Гендерные аспекты в школьном образовании

Гендерные аспекты здравоохранения

Розничная торговля Кыргызской Республики в 2017-2021гг.

Услуги связи в Кыргызской Республике в 2021 году

О деятельности транспорта в Кыргызской Республике в 2022г.

2020-жылы республикада отун-энергетикалык ресурстардын көлөмү

Отчет по Конвенции ЛОВЗ

О развитии промышленности Кыргызской Республики в 2016-2020 году

Об инновационных процессах в промышленности Кыргызской Республики в 2020 году

Состояние благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики в 2020 году

2016-2020-жж. Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу секторунун ишканаларынын финансылары

Заболеваемость и состояние здравоохранения в Кыргызской Республике в 2020 году

Использование водных ресурсов в Кыргызской Республике в 2020 году

Розничная торговля Кыргызской Республики в 2016-2020гг.

Гендерные аспекты в школьном образовании в 2020г.

Гендерные аспекты в здравоохранении в 2020г.​

Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын карыздырынын абалы тууралуу

О внешней торговле услугами Кыргызской Республики в 2020 году

Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики товарами в 2020 году

Услуги связи в Кыргызской Республике в 2020 году

О деятельности транспорта в Кыргызской Республике в 2020г.

2020-жылы Кыргыз Республикасынын калкына микрокредиттердин берилиши

«Үй чарбасына COVID-19 пандемиясынын тийгизген таасири»

Калктын саламаттыгы жана өлүмү

Посещаемость общеобразовательных организаций детьми и молодежью в Кыргызской Республике

О демографической ситуации в Кыргызской Республике в 2019 году Приложение

Состояние благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики в 2019 году

О деятельности дошкольных организаций республики в 2019 году

Услуги связи в Кыргызской Республике в 2019 году

2019-жылы Кыргыз Республикасы экономиканын ишканаларынын финансылары

2015-2019-жж. Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу секторунун ишканаларынын финансылары

Использование водных ресурсов в Кыргызской Республике в 2019 году

Состояние промышленности Кыргызской Республики в 2019 году

Инновационные процессы в промышленности Кыргызской Республики в 2019г

Гендерные аспекты в школьном образовании в 2019 г.

Гендерные аспекты в здравоохранении в 2019г.​

Экономиканын реалдуу секторунун ишканаларынын карыздырынын абалы тууралуу

Розничная торговля Кыргызской Кыргызской Республики в 2018-2022гг.

О деятельности транспорта в Кыргызской Республике в 2019г.

2019-жылы Кыргыз Республикасынын калкын камсыздандыруу

2019-жылда Кыргыз Республикасында миграциялык абалы

2019-жылы Кыргыз Республикасынын калкына микрокредиттердин берилиши

 

 

 

 

 

 

Акыркы жаңылоо: 11.01.2024, 13:49