Турак жай фонду

Байланыштар

  Социалдык статистика бөлүмү
   
  Бөлүм башчысы​ Рахманова Жылдыз Жалиловна +996 (312) 32-46-52  
  j.rahmanova@stat.kg
  Башкы адис Сооромбаева Динара Кумаевна +996 (312) 66-40-40   d.soorombaeva@stat.kg
  Башкы адис Кошматова Айнура Торокуловна +996 (312) 66-40-42   social-nsc@mail.ru
  Жетектөөчү  адис Бакаева Айгуль Эликбаевна +996 (312) 66-40-42   bakaeva.a.80@mail.ru