Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-июну № 303

Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Стандарты 
(Басуу, көчүрүү жана чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү)

Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Стандарты 
(Маалымат берүү тармагында)

Акыркы жаңылоо: 22.09.2022, 10:49