Статистика боюнча кеңеш

Статистика боюнча Кеңеши

Кыргыз Республикасынын статистика боюнча Кеңеши жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 11-майындагы УП №149 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын статистика боюнча Кеңеши жөнүндө Жобосу жана анын курамы бекитилгендигин билдирет.

Статистика боюнча кеңеш расмий статистиканы стратегиялык өнүктүрүү маселелери боюнча консультативдик кеңеш берүүчү орган болуп саналат.

Кеңештин негизги максаты расмий статистиканы жүргүзүүчүлөргө стратегиялык мүнөздөгү сунуштамаларды берүү болуп саналат.

Статистика боюнча кеңештин иши Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык тутумунун натыйжалуу иштешин, анын ишинин айкындуулугун камсыз кылуунун зарыл шарты болуп саналат.

Акыркы жаңылоо: 17.08.2023, 15:10