ЕАЭБ өлкөлөрүнүн керектөө секторунда 2021-жылдын августунда инфляциянын эң жогорку деңгээли Беларусь Республикасында белгиленген.

Басылмалардын датасы: 14.10.2021


2021-жылдын сентябрында мурунку айга салыштырмалуу ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдө керектөө бааларынын жана тарифтердин өсүшү байкалган, алар Армения Республикасын кошпогондо, мында алардын 0,1 пайызга төмөндөшү катталган.

                                   ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
                                                           (пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Сентябрь
августка карата

Сентябрь
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-сентябрындагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

-0,2

-0,1

-1,4

3,6

-0,1

0,4

Беларусь

0,9

1,3

4,7

7,5

0,5

0,8

Казакстан

0,3

0,4

4,9

6,2

0,5

0,7

Кыргызстан

0,7

0,2

2,9

6,5

0,3

0,7

Россия

  -0,1

0,6

2,6

5,3

0,3

0,6

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

Муну менен бирге, 2021-жылдын сентябрында 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу, Беларусь Республикасынын экономика керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли азык-түлүк эмес товарларына (8,5 пайызга), азык-түлүк  товарларына (7,8 пайызга) жана кызмат көрсөт³³лөргө  (5,9 пайызга) катталган.

2021-жылдын сентябрындагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

-0,1

-0,5

0,7

0,0

Беларусь

1,3

2,1

1,0

0,5

Казахстан

0,4

0,1

0,6

0,7

Кыргызстан

0,2

-0,2

1,1

0,1

Россия

0,6

1,0

0,6

0,0

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

3,6

4,3

6,0

1,2

Беларусь

7,5

7,8

8,5

5,9

Казахстан

6,2

7,5

5,7

5,1

Кыргызстан

6,5

7,4

6,4

2,4

Россия

5,3

5,5

6,3

3,9

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.
1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. ________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705
Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси). 2021-жылдын 14 октябры


Акыркы жаңылоо: 14.10.2021, 15:59