Иштеп жаткан чарбалык субъектилер

1. Жынысы жана аймагы боюнча чарбалык субъекттердин жетекчилери

2. Жынысы жана аймагы боюнча чакан бизнестин жетекчилери

3. Жынысы жана аймагы боюнча орто ишканалардын жетекчилери

4. Жынысы жана аймагы боюнча ири ишканалардын жетекчилери

5. Жынысы жана территориясы боюнча дыйкан чарбаларынын жетекчилери

6. Жынысы жана аймагы боюнча жеке ишкерлер

7. Жынысы жана аймагы боюнча мамлекеттик менчиктеги чарбалык субъекттердин жетекчилери

8. Жынысы жана аймагы боюнча менчигинин муниципалдык түрүндөгү чарба жүргүзүүчү субъекттердин жетекчилери

9. Жынысы жана аймагы боюнча жеке менчиктеги чарбалык субъекттердин жетекчилери

10. Жынысы жана экономикалык иштин түрлөрү боюнча чарба жүргүзүүчү субъекттердин жетекчилери

11. Жынысы жана экономикалык иштин түрлөрү боюнча иштеп жаткан чарбалык субъекттердин жетекчилери

Акыркы жаңылоо: 24.05.2024, 09:41