Контакты

Заведующая
отделом

 

Жаркынбаева
Айгуль Жалиловна

+996 (312) 66-42-11

azharkynbaeva@stat.kg

 

Ведущий специалист
 

Бактыбек уулу Белек

+996 (312) 32-49-23

b.baktybekuulu@mail.ru

Специалист
 

Мыктыбек кызы Айдай

+996 (312) 32-49-23

myktybekova@stat.kg

Ведущий специалист
 

Абылов Азамат Советбекович

+996 (312) 32-49-23

aaaaa.zzzzz.oo@list.ru

 

 

Акыркы жаңылоо: 08.02.2021, 10:08