ЕАЭБдин бардык өлкөлөрүндө баалардын жана тарифтердин өсүшү белгиленди

Басылмалардын датасы: 21.06.2024


      2024-жылдын мартында мурунку айга салыштырмалуу бардык ЕАЭБдин мүчө- өлкөлөрүндө  керектөө бааларынын жана тарифтеринин жогорулашы катталган, Арменияны кошпогондо, 0,2 пайызга төмөндөө байкалган. Кыргыз Республикасында баанын өсүшү (0,3 пайызга) алкоголдук ичимдиктерге жана тамеки буюмдарына  (1,4 пайызга) баалардын өсүшү менен шартталган.

ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз, өсүшү +; төмөндөшү-)

 

Март

февралга
карата

Март
мурунку жылдын декабрына карата

Марттагы  өсүүнүн орточо айдын темптери (төмөндөшү)

2023

2024

2023

2024

2023

2024

Армения

-0,7

-0,2

0,8

0,2

0,3

0,1

Беларусь

0,6

0,5

2,6

2,2

0,9

0,7

Казахстан

0,9

0,7

3,2

2,6

1,1

0,9

Кыргызстан

0,2

0,3

3,2

1,2

1,1

0,4

Россия

0,4

0,4

1,7

2,0

0,6

0,6

 * Статистикалык кызматтардын маалыматы боюнча.

        2024-жылдын мартында 2023-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли (2,6 пайыз) Казакстан Республикасында катталган, бул баанын азык-түлүк товарларга  (2,5 пайызга),  азык-түлүк эмес товарларга (1,7 пайызга) жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин (3,6 пайызга) жогорулашы менен шартталган.

         2024-жылдын мартында ЕЭАБ мүчө мамлекеттердин керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

(пайыз, өсүшү +; төмөндөшү-)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

-0,2

-0,2

-0,6

0,0

Беларусь

0,5

0,5

0,5

0,3

Казахстан

0,7

0,6

0,5

1,1

Кыргызстан

0,3

0,4

0,1

0,1

Россия

0,4

0,2

0,3

0,8

 

Былтыркы жылдын декабырына карата

Армения

0,2

0,5

-1,4

0,7

Беларусь

2,2

2,3

1,4

3,0

Казахстан

2,6

2,5

1,7

3,6

Кыргызстан

1,2

1,5

-0,2

2,7

Россия

2,0

2,2

1,0

2,7

* Статистикалык кызматтардын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 21.06.2024, 12:10