“Кыргыз Республикасында баңги каражатттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү”

Басылмалардын датасы: 01.07.2019


Бул басылмада Кыргыз Республикасынын в 2009-2017 жылдардагы негизги социалдык- экономикалык көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат, баңгизаттарды, психоактивдүү заттарды колдонуу менен  байланышкан психикасынын бузулушу менен болгон оорулар, баңгизаттардын мыйзамсыз жүрүтүлүшү менен байланышкан кылмыштар жөнүндө маалыматтар берилди.Баңгизат каражаттарынын,   психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүртүлүшүн көзөмөл системасындагы органдардын ишмердигин мүнөздгөн маалыматтар келтирилди.

___________________________________________________________________________

Социалдык                  e-mail: j.rahmanova@stat.kg             тел.+996(312)324652

статистика бөлүмү      e-mail: social-nsc@mail.ru               тел.+996(312) 664042

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 01.07.2019, 15:52