Уюмдардын түрлөрү боюнча тарбиячылардын жана мугалимдердин саны (адам)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Мектепке чейинки уюмдар 7 694 8 312 8 301 8 785 9 796
Жалпы билим беруучу уюмдар 77 639 78 552 82 055 82 724 89 962
Атайын муктаждыгы бар балдар учун 509 518 541 536 569
Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары 3 079 3 311 3 418 3 477 3 140
Орто кесиптик билим берүү уюмдары 7 179 7 181 7 299 7 857 8 447
Жогорку кесиптик билим беріі уюмдары 11 665 12 160 12 197 13 006 12 039
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..