Экономикалык активдүү жана активдүү эмес калк (миң адам)

  2014 2015 2016 2017 2018  
Экономикалык активдүү калк, миң адам 2 504.2 2 544.3 2 547.4 2 525.2 2 538.7
Иштеген калктын саны, миң адам 2 302.7 2 352.1 2 363.7 2 351.2 2 382.5
Иш менен камсыздуулук деңгээли, пайыз менен 57.3 57.7 57.1 55.9 56.2
Жумушсуздардын саны, миң адам 201.5 192.2 183.7 174 156.3
Жумушсуздуктун деңгээли, пайыз менен 8 7.6 7.2 6.9 6.2
Расмий статусу бар жумушсуздар, миң адам2 58.2 56 55.6 57.6 70.9
Расмий каттоодо турган жумушсуздуулуктун деңгээли, пайыз менен2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.8
Экономикалык активдүү эмес калк, миң адам 1 511.9 1 534.3 1 593 1 678 1 703.6
Эмгекке жөндөмдүү экономикалык активдүү калк, миң адам 2 427.2 2 456.8 2 454.8 2 434.2 2 441.3
Эмгекке жөндөмдүү иштеген калктын саны, миң адам 2 228.1 2 266.7 2 273.1 2 261.6 2 287.5
Эмгекке жөндөмдүү жумушсуздардын саны, миң адам 199.1 190.2 181.6 172.6 153.8
Эмгекке жөндөмдүү экономикалык активдүү эмес калк, миң адам 1 089.6 1 101.8 1 149.1 1 195.8 1 223.3
Экономикада иштеген эмгекке жөндөмдүү курактан улуу адамдар жана жаш өспүрүмдөр, миң адам 74.6 85.4 90.6 89.6
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..