Аймактар боюнча экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча негизги капиталга инвестициялар (ЭИМКнын -версиясы) (млн. сом)

  2016 2017 2018 2019 2020  
Бардыгы 135 469.9 145 226.9 151 467.9 162 193.7 123 279.6
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 1 119.1 1 252 3 054.6 3 183.3 2 350.1
Пайдалуу кендерди казуу 21 354.8 25 923 24 982.7 31 643.9 30 064.7
Иштетүү өндүрүшү 9 667.9 8 077.5 10 166.1 7 863.3 3 469.5
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 20 174.1 24 616.5 10 272.1 6 693.9 6 011.8
Суу менен жабдуу, калдыктарды тазалоо жана иштетүү, кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 2 481 2 088.1 1 818.3 5 292.2 1 697
Курулуш 162.7 2.8 0.3 29.4 17.5
Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 3 684.7 4 810.1 7 307.8 10 303.3 7 031.7
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 23 426.4 18 255.1 20 758.7 18 919.9 10 274.2
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 2 334.9 2 261 4 004.7 6 800.9 1 793.6
Маалымат жана байланыш 3 037.3 3 672.6 3 214.4 5 850.9 3 654.9
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 96.2 66.6 219.3 49 14.3
Кыймылсыз мүлк операциялары 405.9 1 957.8 3 584.5 3 690.2 3 097.6
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 1 151.1 2 479.7 3 273.1 605.3 295.6
Административдик жана көмөкчү ишмердик 31.4 86.1 309.5 130.8
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу 601.8 287.4 142.7 909.2 242
Билим берүү 7 317 3 929.3 3 306.7 4 434.3 2 680.5
Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө 442.8 3 010.6 3 092.9 1 343 2 034.6
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 2 188.1 2 197.1 2 494.2 3 375.2 1 820.1
Башка тейлөө ишмердиктери 1 310.3 1 585.7 1 455.1 1 886.8 851.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..