Жумушчу күчү жана жумушчу күчүнүн курамына кирбеген адамдар (миң адам)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Жумушчу күчү, миң адам 2 538.7 2 583.6 2 595.4 2 680.5 2 712.7
Иштеген калктын саны, миң адам 2 382.5 2 442.7 2 445.2 2 537.9 2 581.1
Иш менен камсыздуулук деңгээли, пайыз менен 56.2 57 56.6 57.1 57.1
Жумушсуздардын саны, миң адам 156.3 140.9 150.2 142.6 131.6
Жумушсуздуктун деңгээли, пайыз менен 6.2 5.5 5.8 5.3 4.9
Расмий статусу бар жумушсуздар, миң адам2 70.9 76.1 76.7 76 74.7
Расмий каттоодо турган жумушсуздуулуктун деңгээли, пайыз менен2 2.8 2.9 3 2.9 2.8
Жумушчу күчүнүн курамына кирбеген адамдар, миң адам 1 703.6 1 704.8 1 724.4 1 764 1 803.7
Эмгекке жөндөмдүү жумушчу күчү, миң адам 2 441.3 2 454.1 2 447.5 2 518.4 2 543.7
Эмгекке жөндөмдүү иштеген калктын саны, миң адам 2 287.5 2 314.1 2 299.4 2 376.8 2 413.4
Эмгекке жөндөмдүү жумушсуздардын саны, миң адам 153.8 140 148.2 141.6 130.3
Эмгекке жөндөмдүү жумушчу күчүнүн курамына кирбеген адамдар, миң адам 1 223.3 1 215.8 1 231.4 1 249 1 273
Экономикада иштеген эмгекке жөндөмдүү курактан улуу адамдар жана жаш өспүрүмдөр, миң адам 94.9 128.6 145.8 161.1 167.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..