Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча эмгек акы (сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 16 427 17 232 18 940 19 330 26 540
Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 10 084 10 186 10 479 10 336 15 194
Пайдалуу кендерди казуу 26 046 29 769 32 688 31 898 45 674
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 24 253 25 697 31 221 35 392 38 794
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 30 819 31 452 31 297 30 821 33 068
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 12 367 12 824 14 781 14 686 17 143
Курулуш 14 549 14 853 15 748 16 354 20 066
Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 14 417 14 109 14 926 15 681 19 900
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 23 037 23 141 21 060 20 997 33 537
Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги 12 003 12 577 12 863 11 665 15 464
Маалымат жана байланыш 30 707 29 713 35 114 35 237 45 432
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 34 019 35 637 35 343 36 245 46 329
Кыймылсыз мүлк операциялары 11 337 12 038 11 408 11 881 15 394
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 21 760 23 566 24 017 23 457 33 246
Административтик жана көмөкчү ишмердик 12 410 11 973 14 774 15 277 19 630
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 19 880 20 750 22 879 22 684 31 121
Билим берүү 11 369 12 412 14 764 14 821 22 133
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 10 313 10 809 10 937 10 966 18 954
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 8 616 8 982 9 384 9 502 18 181
Башка тейлөө ишмердиги 15 303 16 266 18 927 21 245 27 044
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..