Региондордун социалдык экономикалык абалы

2019-ж. турак жайларды пайдаланууга берүү жана негизги капиталга инвестциялар

Керектөө бааларынын индекстери

Өнөр жай продукциясынын жалпы көлөмүнүн индекси

Бардык адистиктеги догдурлар менен калктын камсыз болушу

Чекене соода жүгүртүү

Чет өлкөлүк инвесторлордон түшкөн тике инвестициялардын көлөмү

Рыноктук кызмат көрсөтүүнүн көлөмү

Почта жана чабарман ишмердигинин кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмдөрү, байланыш кызмат көрсөтүүлөрү

Тышкы экономикалык ишмердиктин негизги көрсөткүчтөрү

Региондорунун негизги мүнөздөмөлөрү

Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлордү ташуунун жүгүртүлүшү

Автомобиль транспорту менен жүк ташуу

Малдын жана үй канаттууларынын башы

Өнөр жай продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүү

Мал чарба продуктуларын өндүрүү

Өсүмдүк өстүрүүчүлүк продуктуларын өндүрүү

Экономикалык ишканаларынын сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгым кемитилет)

Ишканалар менен уюмдардын кызматкерлеринин номиналдык орточо айлык эмгек акылары

Иш менен камсыз кылуу органдарында катталган жумушсуздардын саны

Туруктуу калктын саны

Окуучулардын жана студенттердин саны

Акыркы жаңылоо: 16.09.2022, 11:22