Билим берүү

1. Мектепке чейинки уюмдардагы балдардын жынысы жана жеринин тиби боюнча саны

2. Жынысы жана аймагы боюнча мектепке чейинки билим берүүгө балдарды камтуу

3. Аймактар боюнча шаардык жана айыл жергесинде балдарды мектепке чейин билим берүү менен камтуу

4. Күндүзгү жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын саны

5. Балдарды жынысы боюнча негизги жалпы билим берүүгө камтуу (1-9-класстар) жана аймактары боюнча

6. Жынысы жана аймагы боюнча жалпы орто билим берүү менен балдарды камтуу

7. Күндүзгү жалпы билим берүүчү уюмдардагы окуучулардын санын окутулган тили боюнча бөлүштүрүү

8. Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларын бүтүрүп чыгаруу

9. Жалпы билим берүү уюмдарынын сабактарына барбай калган балдардын жана 7-17 жаштагы (1-11 класстардагы) өспүрүмдөрдүн аймактар боюнча саны

10. Жалпы билим берүү уюмдарынын сабактарына барбай калган балдардын жана 7-17 жаштагы (1-11-класстардагы) өспүрүмдөрдүн себептер жана жынысы боюнча саны

11. Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин саны

12. Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын окуучуларын чыгаруу

13. Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин саны

14. Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын адистерин чыгаруу

15. Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин саны

16. Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын адистерин бүтүрүп чыгаруу

Акыркы жаңылоо: 03.06.2024, 15:37