Билим жана илим

1. Мектепке чейинки уюмдардагы балдардын жынысы жана жеринин тиби боюнча саны

2. Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин саны

3. Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын адистерин бүтүрүп чыгаруу

4. Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын адистерин чыгаруу

5. Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын окуучуларын чыгаруу

6. Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларын бүтүрүп чыгаруу

7. Кесиптик орто билим берүү уюмдарынын студенттеринин санын адистиктердин топтору боюнча бөлүштүрүү

8. Кесиптик жогорку билим берүү уюмдарынын студенттеринин санын адистиктердин топтору боюнча бөлүштүрүү

9. Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин саны

10. Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттеринин саны

11. Күндүзгү жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын саны

12. 15-24 жаштагы жаштардын аймагы, жынысы жана шаардык конуштарда жана айыл жерлеринде сабаттуулук деңгээли

13. Күндүзгү жалпы билим берүү уюмдарындагы мугалимдердин жынысы боюнча саны (кошумча иштегендерди кошпогондо)

14. Кесиптик билим берүү уюмдарынын окутуучуларынын жынысы боюнча саны

Акыркы жаңылоо: 01.07.2024, 11:59