Пенсия алуучулардын саны (адам)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Баткен облусу 58 301 60 668 62 472 64 565 67 484
Жалал-Абад облусу 122 695 127 367 131 790 136 486 142 619
Ысык-Кјл облусу 64 506 66 214 68 149 70 131 72 429
Нарын облусу 53 104 53 922 54 766 56 303 57 267
Ош облусу 135 735 138 459 142 981 147 639 152 554
Талас облусу 30 194 31 695 31 892 33 135 34 781
Чуй облусу 102 704 106 611 110 166 112 976 117 802
Бишкек шаары 103 275 104 949 107 366 109 945 117 198
Ош шаары 24 325 25 052 26 232 27 203 28 057
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..