"Кыргызстан" Кыскача статистикалык маалымдамасы

"Кыргызстан" Кыскача статистикалык маалымдамасы

Мезгилдүүлүк: Жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Апрель

Кыскача статистикалык маалымдамасы Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык абалы жөнүндө маалыматтар мурунку жылдарга салыштырылып берилген. 


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви