Жыйнактар

# Басылмалардын аталыштары Мезгилдүүлүк Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү
1 "Кыргызстан" Кыскача статистикалык маалымдамасы Жылдык Апрель
2 Жумуштуулук жана жумушсуздук Жылдык 4 квартал
3 Кыргыз Республикасында баңги каражатттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү Атайын чыгарылыш 2019
4 Кыргыз Республикасында укук бузуулар жана укук тартиби Атайын чыгарылыш Октябрь
5 Кыргыз Республикасындагы баалар Жылдык Март
6 Кыргыз Республикасындагы калктын саламаттыгы жана саламаттыкты сактоо 5 жылда 1 жолу Октябрь
7 Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерлик Жылдык Октябрь
8 Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканалардын ишмердиги Жылдык Октябрь
9 Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөсү Жылдык Ноябрь
10 Кыргыз Республикасынын айыл чарбасы Жылдык Октябрь
11 Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери Жылдык Ноябрь
12 Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы Жылдык Сентябрь
13 Кыргыз Республикасынын инвестициялары Жылдык Сентябрь
14 Кыргыз Республикасынын ишканаларынын финансысы Жылдык Сентябрь
15 Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли Жылдык Ноябрь
16 Кыргыз Республикасынын керектөө рыногу Жылдык Сентябрь
17 Кыргыз Республикасынын кылмыштуулугу жана укук тартиби 5 жылда 1 жолу 3 квартал
18 Кыргыз Республикасынын Маалыматтык-Коммуникациялык технологиялары Жылдык Октябрь
19 Кыргыз Республикасынын статистикалык жылдыгы Жылдык Декабрь
20 Кыргыз Республикасынын товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндрүрүүнун жана пайдалануунун тармактар аралык теңдеми Үч жылда бир жолу Март
21 Кыргыз Республикасынын тышкы жана өз ара соодасы (жылдык чыгарылыш) Жылдык 4 квартал
22 Кыргыз Республикасынын улуттук эсептери Жылдык Декабрь
23 Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгунө 20 жыл. Цифралар жана фактылар. Атайын чыгарылыш 2011
24 Кыргыз Республикасынын өнөр жайы Жылдык Октябрь
25 Кыргызстан цифраларда Жылдык Июнь
26 Кыргызстандагы туризм Жылдык Июль
27 молодежь в Кыргызской Республике Атайын чыгарылыш 2019
28 Мониторинг показателей Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике 2020 2020
29 Обследование бюджета времени 5 жылда 1 жолу 1 квартал