Пожилые люди в Кыргызской Республике

Пожилые люди в Кыргызской Республике

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Атайын чыгарылыш

«Кыргыз Республикасындагы улгайган адамдар» статистикалык жыйнагы 2017-2021-жылдагы калктын саны, улгайган аялдардын жана эркектердин иш менен камсыздуулукта жана жумушсуздукта өкүлчүлүктүгү, жашоо деңгээли, билим берүү, саламаттык сактоо, укук бузуулар жана ошондой эле үй-бүлөдөгү зомбулук боюнча маалыматтар камтылган.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви