Кыргыз Республикасында укук бузуулар жана укук тартиби

Кыргыз Республикасында укук бузуулар жана укук тартиби

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Октябрь

Жыйнак Кыргыз Республикасында укук бузуулардын жана укук тартибинин негизги көрсөткүчтөрүн, анын ичинде адамдарды сатуу, аялдарга жана жашы жете элек балдарга карата кылмыштар, үй-бүлөлүк зомбулук, ошондой эле виктимологиялык изилдөөнүн маалыматтарын мүнөздөөчү, 2014-2018-жылдардагы статистикалык маалыматтарды камтыйт.

Бул жыйнак кылмыш-жаза жана административдик мыйзамдардын эски редакциясына ылайык иштелип чыккан маалыматтарды камтыган акыркы басма болуп саналат.

Жыйнак мамлекеттик башкаруу органдарынын кызматкерлерине, укук коргоо органдарынын, илимий-изилдөө, укук жана социология чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө, укук бузуу чөйрөсүнүн эксперттерине жана башка кызыккан жактар үчүн арналган.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви