Кыргыз Республикасы жана региондору

Кыргыз Республикасы жана региондору

Мезгилдүүлүк: Кварталдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Отчетчеттук кварталдан кийин 30-на чейин

Статистикалык бюллетень «Кыргыз Республикасы жана региондор»


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви