Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсүн, анын ичинде Ысык-Көл аймагынын экологиялык абалын коргоо

Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсүн, анын ичинде  Ысык-Көл аймагынын экологиялык абалын коргоо

Мезгилдүүлүк: Жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: 3 квартал

Статистикалык бюллетень «Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөсүн, анын ичинде  Ысык-Көл аймагынын экологиялык абалын коргоо»


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви