Сооданын жана кызмат көрсөтүүнүн негизги көрсөткүчтөрү

Сооданын жана кызмат көрсөтүүнүн негизги көрсөткүчтөрү

Мезгилдүүлүк: Айлык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Отчёттук мезгилден кийинки 20-күнү

Статистисткалык бюллетень «Сооданын жана кызмат көрсөтүүнүн негизги көрсөткүчтөрү»


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви