Статистика в картах

Статистика в картах

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Октябрь

Бул буклет белгилүү социалдык- экономикалык көрсөткүчтөрдү, тагыраак айтканда, калк, миграция, жакырчылыктын деңгээли, эмгек акы, азык-түлүк баалары жана башкалар жөнундө камтылган тематикалык карталарды камтыйт.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви