Бишкек шаарында жана пилоттук жаңы конуштарда өткөрүлгөн виктимологиялык изилдөө (2018-жылдын жыйынтыгы боюнча)

Бишкек шаарында жана пилоттук жаңы конуштарда өткөрүлгөн виктимологиялык изилдөө (2018-жылдын жыйынтыгы боюнча)

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: 2019

2018-жылдын ноябрынан декабрь айына чейин Кыргыз Республикасындагы БУУнун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын (БУУ БКБ) Программалык кеңсесинин  колдоосу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан виктимологиялык изилдөө өткөрүлдү. Изилдөө атайын иштелип чыккан анкеталарды колдонуу менен Бишкек шаарында жана пилоттук жаңы конуштарда жашаган жарандарды жекече сурамжылоонун негизинде жүргүзүлгөн. Талаа иштери Бишкек шаарынын мамлекеттик статистика башкармалыгы тарабынан аткарылган.

Изилдөөнүн максаты - кылмыштуулуктун, анын ичинде  гендердик зомбулуктун көрсөткүчтөрүнүн деңгээлине жана мүнөзүнө, ошондой эле коомчулуктун коопсуздугуна жана алардын укук коргоо органдарына болгон ишениминин деңгээлине карата Бишкек шаарынын жана 10 пилоттук жаңы конуштардын тургундарынын кабыл алуусуна байланышкан  маалыматтарды чогултуу болуп саналат.   


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви