Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы

Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы

Мезгилдүүлүк: Кварталдык, жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Отчёттук мезгилден кийинки 70-күнү, 10 июнда

Статистикалык бюллетень "Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын материалдык-товардык баалулуктарынын запасы"


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви