Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы

Кыргыз Республикасынын демографиялык жылдыгы

Мезгилдүүлүк: Жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Сентябрь

Административдик-аймактык бөлүнүү, калктын санынын, жаш курактык жана улуттук курамынын өзгөрүшү, анын Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашуусу, төрөлүү жана өлүм, никелешүү жана ажырашуу, миграция тууралуу маалыматтарды камтыйт. Каза болгондор жөнүндө маалыматтар жыныс жана өлүмдүн негизги себептери боюнча берилди. Жыйнакта калктын көбөйүү процессин, жалпылап айтканда, төрөлүүнүн суммардык коэффициентин, төрөлгөндөгү жана белгилүү бир жашка жеткен адамдар үчүн күтүлгөн жашоо узактыгынын көрсөткүчүн мүнөздөгөн жалпыланган демографиялык көрсөткүчтөр ж.б. берилди.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви