Балдардын жана аялдардын абалына COVID-19 тийгизген таасири

Балдардын жана аялдардын абалына COVID-19 тийгизген таасири

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Атайын чыгарылыш

Баяндамага сурамжылоонун негизги жыйынтыктарынын бир катар статистикалык сүрөттөрү бириктирилди. Ушул баяндаманын максаты сурамжылоонун жыйынтыктарын өз убагында жайылтууда жана колдонууда турат. 


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви