Кыргыз Республикасында баңги каражатттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү

Кыргыз Республикасында баңги каражатттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү

Мезгилдүүлүк: Атайын чыгарылыш

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: 2019

Бул басылмада Кыргыз Республикасынын в 2009-2017 жылдардагы негизги социалдык- экономикалык көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат, баңгизаттарды, психоактивдүү заттарды колдонуу менен  байланышкан психикасынын бузулушу менен болгон оорулар, баңгизаттардын мыйзамсыз жүрүтүлүшү менен байланышкан кылмыштар жөнүндө маалыматтар берилди.Баңгизат каражаттарынын,   психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун жүгүртүлүшүн көзөмөл системасындагы органдардын ишмердигин мүнөздгөн маалыматтар келтирилди.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви