Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансылык сектор ишканасынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү

Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансылык сектор ишканасынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү

Мезгилдүүлүк: кварталдык, жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү, 22-апрель

Статистикалык бюллетень "Кыргыз Республикасынын экономикасынын финансылык сектор ишканасынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү"


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви