Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим

Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим

Мезгилдүүлүк: 5 жылда 1 жолу

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Август

Статистикалык жыйнак мектепке чейинки тарбия жана окутуу, орто жалпы билим берүү. Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү, билим деңгээли, жаш курактык топтор боюнча иштеген калк, шаар жана айыл жерлери боюнча маалыматтарды, ошондой эле илимий потенциалды мүнөздөгөн көрсөткүчтөрдү камтыйт.


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви