Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт

Кыргыз Республикасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо аянтынын көлөмү жөнүндө жыйынтыктоочу отчёт

Мезгилдүүлүк: Жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Июль

Статистический бюллетень «Заключительный отчет о размерах посевных площадей сельскохозяйственных культур в разрезе областей и районов Кыргызской Республики»


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви