Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень

Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень

Мезгилдүүлүк: Кварталдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: Отчёттук мезгилден кийинки 60-күнү

Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетень


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви