Микронасыялар жөнүндө

Микронасыялар жөнүндө

Мезгилдүүлүк: Кварталдык, жылдык

Басылмалардын чыгуу мөөнөттөрү: отчёттук мезгилден кийинки 50-күнү, 1-апрель

Статистический бюллень "О микрокредитовании населения"


Скачать публикацию

Басылмалардын архиви